UNIQA PRAHA
UNIQA PRAHA
Úvod -> Občané -> Vozidla

Pojištění OBČANÉ

Vozidla

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení).

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit poškozenému škodu způsobenou provozem motorového vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Nestanoví-li zákon o pojištění odpovědnosti jinak, má pojištěný nárok, aby pojistitel za něho uhradil poškozeným:

 • škodu na zdraví nebo usmrcením
 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci
 • škodu, která má povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňovávní nároků viz výše

Havarijní pojištění

Pojištění se sjednává pro případ vzniku poškození vozidla v důsledku následujících příčin:

 • dopravní nehodou
 • vandalismem
 • živelní událostí
 • pádem či nárazem živé i neživé věci, která není v osobním vlastnictví nebo užívání pojištěného, či osob blízkých nebo členů domácnosti
 • odcizením (krádeží i loupeží) vozidla nebo jeho části.

Připojištění

Skla

Pojištění vozidla pro případ poškození či zničení skel ve variantách:

 • čelní sklo
 • všechna skla vozidla včetně střešních a skel světlometů

Sedadla

Toto doplňkové pojištění umožňuje vyplatit cestujícím ve vozidle finanční náhradu za škody na životě, za trvalé následky na zdraví či za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu při havárii vozidla. Pojištění se uzavírá v několika variantách násobků pojistných částek a lze jej uzavřít buď pro:

 • pouze řidiče
 • nebo všechny osoby cestující ve vozidle.

Zavazadla

 • Pojištění pro případ odcizení či poškození zavazadel z vozidla, které lze uzavřít na pojistné částky 5.000 Kč až 100.000 Kč.

UNIQA Assistance

Operátoři pro Vás zajistí pomoc při malých i velkých nepříjemnostech (oprava či odtažení nepojízdného vozidla v České republice i v zahraničí, ubytování nebo doprava cestujících do místa bydliště či cíle cesty a další služby).

UNIQA Assistance - volejte tel. číslo: +420 272 101 020

Náhradní vozidlo

Předmětem pojištění je příspěvek na náklady se zapůjčením náhradního vozidla, pokud současně vznikla škoda z pojištění KASKO.

ONLINE FORMULÁŘ: Pojištění vozidel

Generální agentura - UQA s.r.o.
Římská 25
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Tel: +420 224 242 521

e-mail: pojisteni@uniqa-online.cz


NOVINKY

Žižkovská věž pojištěna!

 UNIQA ONLINE na Facebooku!

Od června 2012 můžete také veškeré novinky sledovat na Facebooku.

Generální agentura UQA byla  pro rok 2012 nominována do Uniqa V.I.P. Clubu

 

 

Bookmark and Share
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies